CONTACT

Master Degree coordination

Dr. Sandra Contreras Iglesias
Departament d'Enginyeria Química (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química)
T. (+34) 977 559 680

 

sandra.contreras@urv.cat